absolute temperature

absolute temperature
absolute temperature NOUN a temperature measured from absolute zero in kelvins.

English terms dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Absolute temperature — Absolute Ab so*lute, a. [L. absolutus, p. p. of absolvere: cf. F. absolu. See {Absolve}.] 1. Loosed from any limitation or condition; uncontrolled; unrestricted; unconditional; as, absolute authority, monarchy, sovereignty, an absolute promise or …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Absolute temperature — Temperature Tem per*a*ture, n. [F. temp[ e]rature, L. temperatura due measure, proportion, temper, temperament.] 1. Constitution; state; degree of any quality. [1913 Webster] The best composition and temperature is, to have openness in fame and… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • absolute temperature — n. temperature measured from absolute zero on the Kelvin scale or on the Rankine scale * * * …   Universalium

  • absolute temperature — n. temperature measured from absolute zero on the Kelvin scale or on the Rankine scale …   English World dictionary

  • absolute temperature — noun temperature measured on the absolute scale (Freq. 1) • Hypernyms: ↑temperature * * * ˌabsolute ˈtemperature 7 [absolute temperature] noun uncountable …   Useful english dictionary

  • absolute temperature — absoliučioji temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nesisteminis termodinamės temperatūros pavadinimas. atitikmenys: angl. absolute temperature vok. absolute Temperatur, f rus. абсолютная температура, f pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • absolute temperature — absoliučioji temperatūra statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Temperatūra, skaičiuojama nuo absoliučiojo nulio, t. y. 0 K arba 273,16 ºC. atitikmenys: angl. absolute temperature vok. absolute Temperatur, f rus. абсолютная… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • absolute temperature — absoliučioji temperatūra statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. absolute temperature vok. absolute Temperatur, f rus. абсолютная температура, f pranc. température absolue, f …   Fizikos terminų žodynas

  • absolute temperature — absoliučioji temperatūra statusas T sritis Energetika apibrėžtis Termodinaminė temperatūra pagal Kelvino skalę (žr. temperatūros skalės). Matavimo vienetas – kelvinas (K). Daugelyje šalių – JAV, D. Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir kt. –… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • absolute temperature — absoliučioji temperatūra statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kūno temperatūra, skaičiuojama nuo absoliučiojo nulio. atitikmenys: angl. absolute temperature vok. absolute Temperatur, f rus. абсолютная температура …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”